• Laboratuvarda Donör Organ Üretimi Gerçekleştirildi

  Laboratuvarda Donör Organ Üretimi Gerçekleştirildi
  7.2.2017

  Bir domuz embriyosuna, gelişiminin ilk safhalarında insan hücreleri enjekte edildi ve dört haftadır gelişimini sürdürüyor.

  Detayı Göster

 • FITRAT HABER (İstanbul) - "National geographic" in  verdiği habere göre "Organ transplantasyonu" için büyük bir haber niteliği taşıyan, tartışma yaratacak bir başarı, bilim adamları ilk başarılı insan-hayvan melezini ürettiklerini duyurdu. Proje, insan hücrelerinin insandışı organizmalara enjekte edilip hayatta kalabileceklerini ve  konukçu organizmada gelişebileceğini kanıtlıyor.

  Bu biyomedikal ilerleme, donör organlarının önemli noksanlığının üstesinden gelmek isteyen bilim adamlarının hem hayalleri hem de ikilemleri olmuştur.

  Her on dakikada bir, ulusal organ nakil listesine bir kişi ekleniyor. Ve her gün bu listeden 22 kişi ihtiyaç duyduğu organı bulamadığı için ölüyor. Peki  bağış yapacak bir donörü beklemeden ihtiyacımız olan organları bir hayvanın içinde geliştirebilseydik nasıl olurdu 

  DOMUZ AKCİĞERLERİ LABORATUVARDA İNSAN KANINI FİLTRELİYOR

  Lars Burdurf’un, Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi laboratuvarında insan kanı, domuz akciğerleri tarafından filtreleniyor.

  Organ nakli yapılamadığından her yıl binlerce insan ölüyor. Bilim adamları, CRISPR adı verilen teknikle domuz organlarında bulunan ve insanlara zararlı olabilecek virüsleri ortadan kaldırma deneyleri yapıyor.

  Salk Enstitüsü tarafından yönetilen uluslararası bir araştırma ekibinin verdiği rapora göre, bu şimdi gerçeğe bir adım daha yakın. Bu ekip, birden fazla canlıdan hücre taşıyabilen ve bilimsel adıyla kimera olarak bilinen bir canlı üretti.

  Geçmişte, insan-hayvan oluşumu kimeralara ulaşılamazdı. Bu tür deneyler, Birleşik Devletlerde şuan halk desteğine açık olmaya uygun değildir (bu zamana kadar, Salk’ın ekibi kimera projesi için özel bağışçılar kullanmıştır). Halkın görüşü de şu ana kadar yarı insan, yarı hayvan olan organizmaların üretilmesine engel olmuştur.

  Ama Salk Enstitüsünün baş araştırma yazarı Jun Wu’ya göre, melek olarak bilinen yarı insan yarı kuş olan efsanevi kimeralara bakmamız bize yeni bir bakış açısı kazandırabilir.

  “Antik uygarlıklarda, kimeralar tanrıyla ilişkilendirilmiştir,” diyor ve atalarımız, kimerik biçimin insanları koruyabileceğine inanıyorlardı. Ekip de bir bakıma insan-hayvan melezlerinin bunu yapacağına inanıyor.

  Kimerayı üretmek

  Kimerayı yapmanın iki metodu vardır. İlk metot bir hayvanın organlarını başka bir hayvana eklemektir – Bu riskli bir olay, çünkü hayvanın bağışıklık sistemi organı reddedebilir.

  Diğer metot ise bir hayvanın hücrelerinin bir diğer hayvanın embriyosuna enjekte edilerek, melez bir şekilde gelişmesini embriyonik seviyeden başlatmaktır.

  Kulağa garip geliyor ama bu, laboratuvarda geliştirilen organlarda çıkan kafa karıştırıcı biyolojik problemlerin eninde sonunda üstesinden gelebilecek dahice bir yöntemdir.

  Bilim adamları, her tür vücut dokusunu üretebilecek olan kök hücrelerini keşfettiklerinde, sonsuz bilimsel potansiyele sahip gibi gözüküyorlardı. Ama bu hücrelerin doğru tür doku ve organlarda gelişmelerini sağlamak zordur.

  Bilim adamları organların doğru şekilde gelişmelerini sağlamak için yapı iskeleleri kullanmak zorundalardır. Ve çoğu zaman, süreci başlatacak dokuları elde edebilmek için hastaların acı verici ve invaziv prosedürlerden geçmeleri gerekir.

  İlk başta, Salk Enstitüsü Gen İfadesi Laboratuvarında profesör olan Juan Carlos Izpisua Belmonte, bir konukçu embriyoyu organ geliştirmek için kullanmayı yeterince kolay bir iş olarak görüyordu. Fakat, Belmonte ve 40 çalışma arkadaşının insan kimerası yapılışını çözmeleri 4 yıl sürdü.

  Bu çalışmayı yapabilmek için, ekip daha önceden yapılmış kimera araştırmasının bıraktığı yerden devam etti.

  Bu bir yaşındaki kimera, sıçan kök hücreleriyle enjekte edilmiş bir fareden doğdu.

  Bilim adamları sıçanın pankreas dokularının farede nasıl geliştirilebileceğini zaten bulmuşlardı.

  Salk tarafından liderliği sürdürülen ekip fikri bir adım daha öteye taşıdı ve CRISPR adı verilen genom düzenleyici programı kullanarak, embriyoların öncülü olan, fare blastokistine girdi. Burada, farelerin belirli organları geliştirmek için gerekli olan bazı genleri sildiler. Bu organları üretebilecek sıçan kök hücrelerini enjekte ettiklerinde ise bu hücreler gelişti.

  Sonuçlanan fareler yetişkinliğe kadar hayatta kalabildiler. Bazıları ise, türünün 18 milyon yıldır bir parçası olmayan safrakesesi ürettiler.

  Reddedilme riski

  Ekip, daha sonra bu kök hücreleri sıçanlardan alıp domuz blastokistine enjekte ettiler. Bu deneme beklenildiği gibi başarısız oldu, çünkü sıçanlar ve domuzlar evrimsel atalar ve gebelik süreleri açısından çok değişiklik gösteren canlılardır.

  Fakat domuzlar fark edilebilir bir şekilde insanlarla benzerlik taşırlar. Gebelik süreleribizden çok daha az olmasına rağmen, organları bizimkilere benzemektedir.

  Bu benzerliklerin işi kolaylaştırdığı söylenemez. Ekip çalışanları, insan hücrelerini domuzlara enjekte ederken öldürmemek için zamanı çok iyi ayarlamaları gerektiğini keşfetti.

  Bir Salk Enstitüsü bilim adamı ve araştırmanın ilk yazarı olan Jun Wu’nun açıklamasına göre, gelişme sürecinde, “Temelde üç değişik zamanı temsil eden üç değişik insan hücreleri denedik”. "Deneme ve yanılma yoluyla, toy pluripotent hücreleri ( sonsuz potansiyele sahip olan kök hücreleri) biraz daha gelişmiş olan hücrelere kıyasla daha az hayatta kalabildiler."

  Domuz embriyolarına tam uyumlu insan hücreleri enjekte edildiğinde, embriyolar hayatta kalabildi. Sonrasında, çıkarılıp analiz edilmeden önce, embriyoları 3 ve 4 hafta taşıyan yetişkin domuzlara enjekte ettiler.

  Jun Wu, ‘’ekip toplamda 186 tane hayatta kalabilen son evre kimera embriyoları üretti ve her birinin ortalama 100.000 insan hücresine sahip olduğunu düşünüyoruz” dedi

  Bir domuz blastokistine insan hücrelerinin enjekte edilmesinin resmi

  Chapel Hill’deki Kuzey Carolina Üniversitesinde ve Kuzey Carolina Devlet Üniversitesinde bir kök hücre uzmanı olan Ke Cheng, bunun düşük bir yüzde olduğunu ve uzun vadede bu metot için sorunlar doğurabileceğini söyledi.

  Cheng, insan dokusunun embriyo gelişimini yavaşlattığını, ve bu şekilde gelişen organların, oldukça fazla domuz dokusu taşıdığından insanlar tarafından reddedilmesinin olası olduğunu belirtti.

  Cheng, bundan bir sonraki büyük adım, embriyoların kabul edebileceği insan hücre sayısının artırılması olduğunu söyledi. Güncel metodun bir başlangıç olduğunu ama bu engelin aşılıp aşılamayacağı kesin olmadığını belirtti.

  Belmonte da bu kanıya katılıp, bu prosedür ile çalışabilir insan organları üretmenin yıllarca sürebileceğini söylüyor. Bu tekniğin, insan embriyo gelişimini çalışmak ve hastalıkları anlamak için çok daha erken kullanılabileceğini söylüyor. Ve bu gerçek zamanlı içgörüler, bir organ üretmek kadar değerli olabilir.

  Kaynak: http://news.nationalgeographic.com/2017/01/human-pig-hybrid-embryo-chimera-organs-health-science/

  ÇEVİREN ve DERLEYEN : Ayşegül Kazan www.biyologlar.com

  Detayı Gizle

Yorumumuz

 • Yaradılışımızı En Güzel Kur'an Anlatır

  Kur'an-i Kerime baktığımız zaman organ üretiminin yapılabileceğine dair ayetlerde işaretler görüyoruz. Müminun suresi 14. ayette insanın yaratılışı anlatılıyor.

  Sonra o nutfeyi alaka[1*] yaptık. O alakayı bir çiğnem et parçası yaptık. O et parçasını kemikler haline getirdik. Sonra kemikleri etle donattık, sonra onu başka yaratık haline getirdik[2*]. Yaratıcıların en güzeli olan Allah pek yücedir[3*]. (Müminun 23/14)

  Burada çok ilginç bir husus var: Döllenme anından vücut yapısının tamamlanmasına kadar geçen süre ile Ana rahminde organların oluşumunda ki süre, insanlar ile hayvanlar arasında değişmiyor. Süre derken anne karnında kalınan süreden bahsetmiyoruz. O süre içerisinde gerçekleşen değişimlerden bahsediyoruz. Önce döllenmiş yumurta oluyor, sonra rahim cidarına yapışan embriyoya dönüşüyor, sonra iskeletin oluşması daha sonra iskeletin üzerinde kasların ve sinir sisteminin oluşması ile devam ediyor. Kan dolaşım sisteminin oluşması ile vücut yapısının tamamlanmasından o zamana kadar ki oluşumdaki ve safhalar ve evreler aynısı. Birisi Ana rahminde şu kadar kalır, diğeri bu kadar, o açıdan değil. İnsanı farklılaştıran tek şey vücut yapısı tamamlandıktan sonra ona Ruh üflenmesidir. Ona Ruh üflenmesinden sonra da ana rahminde 6 ay daha kalır. Orada kendi özel gelişimi ortaya çıkıyor. İnsanı farklılaştıran ise kafa yapısı, çene yapısı, elleri, ayakları üzerinde yürümesi değil! Ona üflenen Ruh.

  Bu Ruh'ta tıpkı bilgisayara yüklenen bilgi sistemi gibi, insanı bilgi üreten, üretmiş olduğu bu bilgiyi geliştirebilen yada üretilmiş bilgileri ortadan kaldırabilen, tahrip eden çevreyi bozan yapıya dönüştürüyor.

  Burada en önemli husus, Müminun Suresinin 14. ayetinin sonu: Yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.

  Yaratanların en güzeli "Halık" demek bir şeye şekil vermek demektir. Yoktan var etmek demek değildir. Yoktan var etmek ifadesinin karşılığı Kur'an-i Kerimde "Bedî"dir. Bedî ise yarattığı şeyi eşsiz yaratmak anlamındadır. "Yaratanların en güzeli" ifadesi demek ki, Allah'ın dışında da bu organları oluşturacak kimseler olacağını gösterir ama hiçbir zaman Allah'ın yarattığı gibi olmayacağı anlaşılıyor.  Bu konuda ortaya çıkartılması gereken bütün safhalar Kur'an-i Kerimde var.

  Bu sahalarda çalışan kimselerin kullanması gereken en önemli şey Kur'an-i Kerimdir. Kur'an-i Kerime baktığımız zaman, insan vücuduna en uyumlu olan hayvanların; koyun, keçi, sığır ve deve olduğu anlaşılıyor.

  Bunları bilerek yazmıyorum elbette! İlgili olan Ayetlerden hüküm çıkarmış da değilim. İnsanlara en uyumlu olan hayvanlardan insanların kullanacağı organların çıkarılacağını düşünüyorum. Uzmanlık sıfatı ile değil tabii! uzmanların bu konu üzerinde durmalarında ise fayda var diyebilirim.

  Abdülaziz Bayındır

  ____________________________

  [1*] Rahim duvarına asılı emriyo.

  [2*] Ruh üfleyerek tam bir insan yaptık.

  [3*] Bu ifadenin bu ayette geçmesi önemlidir….

   

  Abdülaziz Bayındır


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.