FITRATHABER Yasal Uyarılar


Site Kullanım Koşulları (Yasal Uyarı)

www.fitrathaber.com / www.haberfitrat.com / www.ftrthaber.com / www.yorumluhaber.com domainlerinden ulaşılabilen İnternet Sitesi ile ilgili Kullanım Koşulları-Yasal Uyarıdır.

Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi tarafından oluşturulan İnternet Haber Sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, yukarıdaki domainler ile ulaşılabilen İnternet Haber Sitesinin (Site) ziyaret ve kullanım koşullarını içerir.

A) Bu İnternet Sitesinin her hangi bir sayfasına girilmesi halinde aşağıda belirtilen şartlar kabul edilmiş sayılır.

 1. Bu İnternet Sitesinde yer alan tüm bilgilerin kaynağı Anadolu Ajansı, diğer anlaşmalı haber ajansları ve Süleymaniye Vakfı bünyesinde ilmi heyetler tarafından oluşturulmuş içerikler ile yine haber sitesi idaresince kendileriyle anlaşılmış yazar ve ilim insanlarının ürettiği içeriklerdir. Bu içeriklerden Süleymaniye Vakfı bünyesinde ilmi heyetler tarafından oluşturulmuş olanlar ile yine haber sitesi idaresince kendileriyle anlaşılmış yazar ve ilim insanlarının ürettiği içerikler ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yapılan alıntıların parçacı bir yaklaşımla olması ve sonuçta bütünün anlam ve niteliğini saptırması durumlarında oluşacak yasal ve manevi sorumluluklar alıntı yapan kişi ya da kuruluşlara ait olacaktır
 2. Siteyi kullanan kişinin, Sitenin ilk defa kullanım anından itibaren geçerlilik kazanan "Kullanım Koşulları" kabul edilmiş sayılır. Haber sitesi idaresi "Kullanım Koşullarını", değiştirdiğinde bunları çevrim içi yayınlar ve her an bu değiştirme hakkını saklı tutar. Çevirim içi yayınlanan değişikliklerden zamanında haberdar olmak için "Kullanım Koşullarını" düzenli olarak takip etmek, Site kullanıcısının sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra Siteyi kullanmaya devam eden kişi, "Kullanım Koşulları"ndaki değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 3. Haber sitesinin 24 saat erişilebilir olması için çalışmaktadır. Ancak herhangi bir sebeplerle Sitenin erişilebilir olmamasından Haber sitesi idaresi sorumlu tutulamaz.
 4. Bu Siteye erişim, her hangi bir duyuru yapılmaksızın geçici veya sürekli olarak durdurulabilir.
 5. Vakıf ve Haber sitesi idaresi, Site kullanıcılarına sunduğu bilgilerin doğru olması için her türlü gayreti göstermekle beraber, bilgilerin doğruluğu konusunda, açıktan veya ima yolu ile hiç bir garanti vermez. Yanlış veya eksik haber ve bilgiden sorumlu tutulamaz.
 6. Site, üçüncü kişiler tarafından sunulan bilgiler de içerebilir. Üçüncü kişiler, bu Sitede yayınlanan materyallerin ulusal ve uluslararası mevzuatla uyumlu olmasını sağlamak ile yükümlüdürler. Vakıf ve Haber sitesi idaresi, bu materyalin doğruluğunu garanti edemez ve materyaldeki hata, ihmal veya eksiklik, yanlış beyan, materyalde vaad edilen hizmetlerin yerine getirilmesinde meydana gelecek bir aksama veya getirilmesinin aksaması iddiası karşısında ve Sitede duyurulan hizmetleri sunan firma, şirket veya bireyin iflası veya firma veya şirketin tasfiyesi durumlarında doğabilecek maddi/manevi kayıp veya zarar nedeniyle sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Sunulan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği, söz konusu kuruluşların kendilerine onaylatılmalıdır.
 7. Vakıf ve Haber sitesi idaresi, Sitenin kullanılması, kullanılamaması, bünyesinde sunulan bilgiler veya Siteye bağlı olarak yapılan eylemler veya alınan kararlar nedeniyle kullanımında meydana gelen aksaklıktan, Sitenin içerdiği materyalden, Sitenin kullanımından sonra alınan bir karar veya yapılan bir eylemden doğan, kontrat, haksız fiil veya başka türlü (sınırlama olmadan, iş kaybından doğan zararlar veya kâr kaybı dahil) zararlardan sorumlu değildir.
 8. Vakıf ve Haber sitesi idaresi, İnternet Sitesinde yer alan linklerle ulaşılacak sitelerde sunulan bilgiler nedeniyle de hiç bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu linkler (bağlantılar), açıktan veya ima yolu ile her hangi bir garanti verilmeksizin, kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla verilmiştir.

 

B) Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma ve internet sitelerinde kullanma ancak aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilir

Kişisel kullanım;

 1. İnternet Sitesinde yer alan eserlerin (haber, makale, araştırma, yorum vd.) kullanımı kişisel kullanım ve/veya bilgi edinme amacı ile sınırlıdır. Ancak bu kapsamda gerçekleştirilen çoğaltma fiilleri hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar veremez ya da eserden normal yararlanmaya aykırı olamaz, ticari amaçla kullanılamaz.
 2. Sitedeki yazılı veya görsel materyal hiç bir şekilde değiştirilemez, telif hakkı ibareleri silinerek kullanılamaz.
 3. Sitede yer alan eserlerin bütünü veya bir kısmı değiştirilerek veya başka bir suretle diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Süleymaniye Vakfı İlmi Heyetler'i tarafından oluşturulmuş eserlerin (haber, araştırma, yorum vd.) ancak kaynak belirtilerek; haber sitesi idaresince kendileriyle anlaşılmış yazar ve ilim insanlarının ürettiği içerikler (haber, makale, araştırma, yorum vd.) ise sahibinin aksini beliertmediği durumlarda, ancak kaynak belirtilerek kullanılabilinir.
 4. Bu İnternet Sitesindeki veriler ticari olmayan, bilgi alma amaçlı ve kişisel kullanım için indirebilir veya yazdırılabilir.
 5. Bu İnternet Sitesindeki verileri her hangi bir ticari amaç olmadan üçüncü şahıslara onların kişisel bilgilendirilmeleri için, içeriğin Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi tarafından sağlandığını ve bu kayıt ve şartların onlara da uygulandığını ve bunlara uymak zorunda olduklarını belirtmek şartıyla gönderilebilir.

 Kişisel olmayan kullanım; 

Bu Siteden yazılı ve/veya görsel nitelikte bilgi indirme ve baskı alma gibi çoğaltma yahut internet sitelerinde kullanma: Süleymaniye Vakfı İlmi Heyetler'i tarafından oluşturulmuş eserlerin (haber, araştırma, yorum vd.) ancak kaynak belirtilerek; haber sitesi idaresince kendileriyle anlaşılmış yazar ve ilim insanlarının ürettiği içerikler (haber, makale, araştırma, yorum vd.) ise sahibinin aksini beliertmediği durumlarda, ancak kaynak belirtilerek kullanılabilinir. Özel gereklilik hallerinde kullanılacak bilgiye ilişkin izinler, Haber Sitesi İdaresi'nden yazılı olarak talep edilmelidir.

C) Sorumluluk Reddi

 1. Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi, bu Sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiç bir garanti vermemektedir.
 2. Bu internet Sitesinde yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi tarafından her hangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Internet Sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.
 3. Bu nedenle bu İnternet Sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi sorumlu tutulamaz.
 4. Bu İnternet Sitesinin kullanımı sırasında her hangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiç bir zarardan, Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
 5. Bu bilgiler doğrultusunda, Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi, bu Sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.
 6. Sitede yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi dilediği zaman, Sitenin her hangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin Sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya Sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
 7. Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi'nce, İnternet Sitesinin virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Her hangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.
 8. Kullanım şartlarıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilaflarda, münhasıran Türk Hukuku kapsamında Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

D) Cookies

“Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler İnternet Sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır.

E) Logoların ve bölüm anasayfası bağlantılarının Süleymaniye Vakfı Din ve Fıtrat Araştırmaları Merkezi'ne bağlı siteler dışı İnternet Sitelerinde kullanımı

Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi'nce başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, Vakıf ve Haber sitesi dışı internet siteleri, Vakıf ve Haber sitesi İnternet Sitesi ana sayfasından ulaşılan logoları (“Logo”) kullanabilecektir. Bu Logo’yu bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke’leri kabul etmiş sayılırsınız.

 • Logo’yu ancak internet sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiç bir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman Vakıf ve Haber sitesinin çalışır linklerinden biri ile ana sayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır.
 • Logo, "Vakıf veya Haber sitesi’ne gider” terimini içerir, bu da Logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, Vakıf veya Haber sitesine bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo’nun bu yahut başka bir özelliği kaldırılamaz ya da değiştirilemez.
 • Logo, sadece, Vakıf ve Haber sitesi idaresi veya ürünlerine ya da hizmetlerine, doğru atıfta bulunulan internet sitelerinde kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. İnternet sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo, Vakıf ve Haber sitesi idaresi tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek şekilde gösterilemez.
 • Logo tek başına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında minimum bir boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka her hangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz.
 • Logoların, en boy oranları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, her hangi bir şekilde değiştirilemez, canlandırılamaz, dönüştürülemez ya da başka her hangi bir işlemden geçirerek, perspektifi veya iki boyutlu görünümü bozulamaz.
 • Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi'nce üretilen eserleri ya da hizmetlerini kötüleyen, Vakıf ve Haber Sitesi İdaresi'nce 5846 sayılı Kanun’dan veya diğer Kanunlardan doğan haklarını ihlal eden ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen bir internet sitesinde Vakıf ve Haber Sitesi Logoları’nı kullanamazsınız.
 • Bu İlke’ler kapsamında, Vakıf ve Haber Sitesi logolarını kullananlara her hangi bir lisans ya da başka bir hak vermemektedir. Vakıf ve Haber sitesi idaresi, Logoların kullanımı konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Vakıf ve Haber sitesi idaresi, bu ilkelere uymayan, ya da her hangi bir ulusal veya uluslar arası bir düzenlemeyi çiğneyen ve diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı yasal işlem başlatma hakkını saklı tutar.
 • Logoların internet siteleri haricinde başka bir amaç için kullanılacak olması durumunda Vakıf ve Haber Sitesi idaresinden izin alınması gerekmektedir.

        

  ©. SÜLEYMANİYE VAKFI ve FITRAT HABER sitesi idaresi, İnternet Sitesinde yer alan İnternet sayfalarına ilişkin tüm hakları saklı tutar.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.